image1 image2 image3

Reünie Stijkelgroep - 4 juni 2023

Op 4 juni 2023 werd er een reünie gehouden voor nabestaanden van de Stijkelgroep. Voorzitter Dirk Zwart opende de bijeenkomst, zijn welkomstwoord is hieronder te lezen. Vervolgens sprak Annemiek Lely, ook wel bekend als schrijfster van het boek “Het Koffertje van Oom Tom” over het belang van het blijven herdenken. De muzikale video "West Dune Cemetery" werd vertoond. Vervolgens werd de film over de Stijkelgroep voor het eerst vertoond. Zowel de film als de muzikale video zijn via deze website terug te zien.

Welkomstwoord van Dirk Zwart, voorzitter Stichting Eregraf Stijkelgroep

Nabestaanden en verwanten van leden van de Stijkelgroep /, dames en heren, 

Graag heet ik u welkom bij deze reünie.  Na de grote en succesvolle herdenking 5 jaar geleden was er het besef dat om de Stijkelgroep ook in de toekomst op zo’n manier te kunnen blijven herdenken  het nodig is om een goede band te onderhouden met de nabestaanden en verwanten.  

Voor een grote herdenking in 2043, dan is het namelijk 100 jaar geleden dat de Stijkelgroep geëxecuteerd werd, is niet alleen het onderhouden,  maar ook het ontwikkelen van een band met de jongere generaties nodig. Een bijeenkomst zoals deze draagt hopelijk bij aan dit streven. En ook met de hierna te vertonen documentaire over de Stijkelgroep wordt geprobeerd het herdenken van deze groep bijzondere mensen levend te houden .

Er is vandaag een kleine selectie van materiaal uit het archief van de Stichting Eregraf Stijkelgroep te zien. Er zijn twee oude adreslijsten vol met aantekeningen/doorhalingen/aanpassingen. Deze adreslijsten worden nog regelmatig geraadpleegd  voor het terugvinden van hoe de verwantschap met een lid van de Stijkelgroep is. In het verleden werden deze lijsten ook gedeeld met de nabestaanden. Jammer genoeg verhindert de huidige wetgeving verspreiding van zulke contact gegevens, waardoor het niet mogelijk is om net als in het verleden deze informatie met u allen te delen.

Tevens zijn er twee afscheidsbrieven te zien. Eén is de bekende brief van Han Stijkel, / maar de andere is een onbekendere brief van Jacques Thomas, geschreven in Berlijn op de vroege ochtend van 4 juni 1943. Deze brief kwam via Pater Kreutzberg op 8 mei 1945 bij mevrouw Thomas. De brief begint met de openingszin, Hedenmorgen hebben wij het bericht gekregen dat onze terechtstelling zal plaats hebben hedenmorgen.  Het besef dat deze zin nu 80 jaar geleden op deze dag in de vroege ochtend geschreven werd ontroert mij en onderstreept voor mij de noodzaak voor het blijven herdenken van de Stijkelgroep.

Begin 2018 werd de Stichting verzocht om een nieuwe locatie te vinden voor de replica van het monument. Deze replica, die in 1988 tot stand is gekomen door giften van het bedrijf Nedlloyd en van de Stichting Eregraf Stijkelgroep stond jarenlang in de tuin van het Zuid-Hollandse Verzetsmuseum te Gouda.   Dit museum is gefuseerd en in 2018 verhuisd naar een locatie  waar de replica niet kon worden opgesteld. Na jaren van opslag wordt deze replica op 7 september opnieuw onthuld op een zeer mooie locatie; de oude begraafplaats in Katwijk. Omdat een aantal Stijkelgroep leden uit Katwijk kwam is dit een locatie waarmee een band is. Bovendien was indertijd met name Arie Dirk van der Plas, vanuit de Stichting actief betrokken bij de realisatie van de replica. Dus een locatie in Katwijk is een perfecte bestemming.

Eind dit jaar zullen de heer Bob Moret  en ik terugtreden uit het Stichtingsbestuur. Het bestuur zal versterkt worden met de heer Jan Bart Moret, beoogd secretaris en mevrouw Karen van Opstal, terwijl de heer Dirk Jan Jonker het voorzitterschap zal overnemen. In de 26 jaar, die ik in het bestuur van Stichting zat heb ik weleens getwijfeld over de opvolging, maar met deze beoogde invulling heb ik er alle vertrouwen in.

Ik sluit dit welkomstwoord af met de aankondiging van de voordracht van Annemiek Lely, schrijfster van het boek “Het koffertje van oom Tom”, waarna nog een onverwacht muzikaal eerbetoon aan de Stijkelgroep met de titel West Dune Cemetry te zien zal zijn.

 Ik wens u een goede bijeenkomst en hoop dat u een gelegenheid vindt om even bij het Eregraf stil te staan.

© Stichting Eregraf Stijkelgroep 2024

Privacyverklaring