image1 image2 image3

Eigenaarschap Stijkel monument

Na onderzoek in diverse archieven is gebleken dat de Gemeente Den Haag eigenaar is van het Stijkel Monument. En om onduidelijkheden in de toekomst te voorkomen is er een vaststellingsovereenkomst met de Gemeente opgesteld en getekend waarbij o.a. afspraken met betrekking tot het onderhoud van het Monument zijn vastgelegd.

© Stichting Eregraf Stijkelgroep 2024

Privacyverklaring