image1 image2 image3

Oproep Niod

Sinds februari 2015 wordt er vanuit het NIOD onderzoek gedaan naar de geschiedenis van het “Oranjehotel”: de Duitse gevangenis in Scheveningen tijdens de bezetting. Aangezien er veel mensen in deze gevangenis hebben gezeten en de omvang van het overgebleven archiefmateriaal relatief beperkt is, is het NIOD op zoek naar materiaal dat zich mogelijk nog in particulier bezit bevindt. Heeft u nog authentieke documenten, brieven, opgetekende herinneringen of ander materiaal van u zelf of van familieleden? Het zou voor het onderzoek van grote waarde zijn als u bereid bent deze documenten (als origineel of als kopie) voor het nieuwe onderzoek beschikbaar te stellen. U kunt hiervoor contact opnemen met het NIOD. Meer informatie vindt u hier: http://www.niod.nl/nl/nieuws/oproep-niod-zoekt-materiaal-over-de-gevangenen-van-het-oranjehotel-4045
© Stichting Eregraf Stijkelgroep 2024

Privacyverklaring